Kraftig smittetrykk, over tusen på fire dager

foto