– Rapporteringen har vært uheldig og villedende

foto