- Vårt inntrykk er at flere familier sliter økonomisk

foto