Byggetillatelsen er opphevet: – Mener det er faktafeil

foto