- Vi så det var noen skambillige varer her, men det var tomt da vi kom