Kirsti (71) satser friskt på ny butikk med brukte kupp