– En skal være forsiktig med å bygge i strandsonen

foto