– Varierer jo fra minutt til minutt om man er inne eller ute

foto