Næringsforeningen inngår ny samarbeidsavtale med UiA

foto