- Holvik er gjort til hoggestabbe, men Stalleland ser ingen grunn til å beklage

foto