Ville bygge 20 leiligheter, men nå er planene endret