Det spesielle undervisningstilbudet på den gamle skolegården, som tidligere er fyldig omtalt av Adressa, er blant totalt 16 mottagere som har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør hittil i 2022. Det går frem av en pressemelding.

Skolegården har i 2022 blitt tildelt til sammen drøyt halvannen million kroner i driftsstøtte og støtte til etablering av «Epleenga».

Det er ikke drift på gården fra før, men ifølge en fersk evalueringsrapport om Hommedal skolegård har daglig leder mål om å få iverksatt eplesaftproduksjon på gården. I juni 2022 plantet de 200 epletrær på Hommedal, og det er kjøpt inn eplepresse for dette formålet.

Til satsingen «Epleenga» konkret har stiftelsen gitt drøyt 1,1 millioner kroner.

Her er alle mottagerne

Gjennom 2022 har styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildelt nærmere 30 millioner kroner som bidrag til allmennyttige tiltak i Agder og Telemark. Følgende tiltak er prioritert i henhold til stiftelsens gjeldende strategi:

1) Stiftelsen Solum skolegård ved Abildsø Gård med kr. 3 712400,- for realisering av Solum Skolegård i Grenland. Tildelingen forutsetter at prosjektet oppnår full finansiering. Utbetaling av midlene gjøres i fire deler. Delutbetalinger i 2024 og 2025 forutsetter vedtak i Porsgrunn kommune som sikrer drift av Solum skolegård i skoleårene 2024/25 og 2025/26.

2) Kirkens Bymisjon og prosjektet Gatemagasinet MOT med kr. 2 000 000,- Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom hele etableringsfasen som strekker seg fram til og med 2024.

3) Kristiansand Ishockeyklubb og prosjektet «Idrettsløftet» med kr. 1 000 000,- Utbetaling forutsetter formalisering av samarbeid mellom Kristiansand Ishockeyklubb og Kristiansand kommune for koordinering av aktivitetstilbud til ungdom i den aktuelle bydelen, og at prosjektet fullfinansieres.

4) PitStop Norge med kr. 3 000 000,- for etablering av «PitStop Kristiansand». Midlene skal benyttes som overgangsfinansiering etter første driftsår.

5) Hommedal Skolegård i Grimstad med kr. 500 000,- som driftsstøtte i 2022 og kr. 1 125 000,- som engangsstøtte for etablering av «Epleenga».

6)  Sørlandets Sykehus HF og prosjektet «Campus Sør, desentral legeutdanning på Agder» med kr. 400 000,-

7)  Blå Kors med kr. 1 350 000,- som støtte til prosjektet INNAFOR i 2022.

8)  Geitmyra matkultursenter for barn Kristiansand med kr. 500 000,- som støtte til prosjektet «Læringsrik mat på SFO i Agder». Stiftelsen har intensjon om å støtte prosjektet gjennom planperioden fram til og med 2025, under forutsetninger av økonomisk medvirkning fra fylket og vertskommunene.

9)  GE Healthcare og prosjektet LEIDA/SOSIONOVA med en ekstraordinær engangsstøtte på kr. 100 000,- til arbeid med posisjonering og kommunikasjon.

10) Intempo AS med kr. 760 000,- for realliering av "Velkommen til oss - hverdagskommunikasjon på ukrainsk og norsk med Bravo-leken".

11) Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge med kr. 1 200 000,- for realisering av et digitalt verktøy for vesentlighetsanalyse beregnet til bruk av små og mellomstore bedrifter.

12) Norsk klimastiftelse med kr. 150 000,-. Tildelingen skal dekke andel av utviklingskostnader, produksjon og distribusjon av undervisningsmateriellet <2°C på Agder og i Telemark.

13) Universitetet i Sørøst-Norge med kr. 1 500 000,- for videreføring av prosjektet «Fysisk aktivitet i fag og inkluderende læringsmiljø». Med denne tildelingen har prosjektet fått støtte i to av de totalt fire årene styret har intensjon om å støtte dette.

14) Kunstsilo i Kristiansand med kr. 1 000 000,- til prosjektet «Barn og unge i Kunstsilo». Stiftelsen har intensjon om å følge opp tildelingen med tilsvarende tildelinger i 2023, 2024 og 2025.

15) Kreftforeningen med kr. 4 000 000,- for etablering av infrastruktur for kliniske studier ved Sørlandet Sykehus. Midlene utbetales over en periode på to år og forutsetter tilsvarende medvirkning fra Kreftforeningen.

16) Norske Kvinners Sanitetsforening med kr. 2 350 000 for etablering av et kvinnehelsehus i Kristiansand. Stiftelsen har på et tilsvarende nivå intensjon om å følge prosjektet gjennom den planlagte etableringsperioden på til sammen tre år.