Trodde du underskuddene var over for Grimstad? Slik går økonomien nå