Denne uken konkluderte styret i Norges idrettsforbund med å tillate filming av unge idrettsutøvere utøvere mellom 15 og 18 år på høyt nivå. Strømming av mindreårige idrettsutøvere på nettet er noe Ada Sofie Austegard og Stine Sofies stiftelse har advart mot i kraftige ordelag.

Austegard var del av mindretallet i forbundets strømmeutvalg, som ikke ønsket filming av ungdom under 18.

Overfor NRK hevder hun at de før avgjørelsen falt fikk sterke indikasjoner på at idrettsstyret skulle støtte mindretallets syn og dermed fikk beskjed om å holde en lav profil.

– Siden resultatet ble et helt annet, føler vi at vi har blitt ført bak lyset. Vi sitter igjen med en dårlig følelse, sier Austegard til NRK.

Svarer på kritikken

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai stiller seg undrende til Austegards påstander.

– Jeg har aldri snakket med Austegard, så jeg kan ikke svare på hvor hun har fått slike indikasjoner fra, sier Al-Samarai.

Idrettspresidenten forteller at rapporten til Strømmeutvalget ble styrebehandlet mandag kveld, etter å først ha fått den fremlagt forrige fredag.

– Det er viktig å bemerke at vi ikke har behandlet utvalgets rapport isolert, så det var aldri spørsmål om å ta stilling til et mindretall eller flertall. Vi har evaluert og strammet inn på retningslinjene vi selv vedtok i juni 2022, sier Al-Samarai.

– Tåkeprat

Det er særforbundene selv som får bestemme hva som er høyt nivå, og altså hvem som kan filmes og strømmes på nettet. Det er Austegard kritisk til.

– Idrettsstyret fremstår nå som at de strammer inn regelverket, men i realiteten vasker de sine hender og skyver ansvaret nedover. Særforbundene får i realiteten gjøre som de vil, mener Austegard, som kaller det hele tåkeprat fra forbundets side.

– Strammer inn

Al-Samarai understreker på sin side at idrettsstyret er opptatt av ikke å gå utover regelverket offentlige myndigheter har lagt til grunn gjennom Datatilsynets veileder og personvernlovgivningen.

– Vi har strammet inn reglene rundt strømming i forhold til dagens regler. Vi har understreket at dersom det skal strømmes i breddeidretten, må det foreligge en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle som konkluderer med at det er rettslig adgang, sier Al-Samarai til NRK.