Riksadvokatens avgjørelse i saken kommer fredag ettermiddag.

I fjor sa Arvid Sjødin, at det ikke vil være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning. Fredag morgen sier Sjødin til NRK at summen kan bli høyere enn 30 millioner.

– Dette er en mann som har mistet hele arbeidslivet. Han har mistet evnen til å stifte familie. Han har mistet alt i forhold til å leve som et normalt menneske. Dette er en alvorlig krenkelse. Derfor har han krav på erstatning, sier Sjødin.

Etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor vår ga Kristiansen medhold i kravet om en ny vurdering av straffesaken der han ble dømt til 21 års forvaring, har påtalemyndigheten etterforsket saken på nytt.

Utfallet av denne prosessen kan resultere i at Riksadvokaten beordrer ny tiltale mot Viggo Kristiansen og innstiller på at det gjennomføres en ny rettssak med full bevisførsel i saken. Dette vil i så fall foregå i Borgarting lagmannsrett.

Det andre alternativet er at påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å ta ut noen tiltale mot Kristiansen og innstiller på at det skal nedlegges påstand om frifinnelse i saken.

– Tar det med stor ro

Klokka 13 fredag vil riksadvokat Jørn Sigurd Maurud legge fram påtalemyndighetens innstilling i saken mot Baneheia-dømte Viggo Kristiansen.

Det er Oslo statsadvokatembeter som har ledet den nye etterforskningen av Baneheia-saken og som i begynnelsen av september oversendte sin innstilling til Riksadvokaten.

Viggo Kristiansens støttespillere i saken har uttrykt at de regner med at Maurud vil opplyse at påtalemyndigheten vil fremme en påstand om frifinnelse for 43-åringen fra Kristiansand.

– Etter Oslo-politiets gode etterforskning, så er det ikke grunnlag for å tro at det er bevis til å starte sak mot Viggo Kristiansen. Det finnes ikke bevis. Vi tar det med stor ro, sa Kristiansens advokat Arvid Sjødin til NTB onsdag.

Nye bevis

Under den nye etterforskningen av drapssaken har flere ukjente opplysninger kommet for dagen.

Eksperter har fått bekreftet Jan Helge Andersens DNA i prøvene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen. I 2000 slo ekspertene fast at denne prøven inneholdt funn som kun pekte mot Viggo Kristiansen eller 54,6 prosent av den mannlige befolkningen.

I de nye undersøkelsene fant man ingen spor etter Viggo Kristiansen i sporprøven som ble sjekket. Det ble også kjent at Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd før Baneheia-drapene. Kvinnen fikk voldsoffererstatning på 200.000 kroner etter en vurdering i erstatningsnemnda som mente det var klart sannsynliggjort at hun hadde vært utsatt for et overgrep.

Ble løslatt

Det var 19. mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen fra Grimstad og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Hovedsakelig med begrunnelse i tilståelsen fra Jan Helge Andersen ble Viggo Kristiansen i Agder lagmannsrett i 2002 dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for overgrepet og drapet på Sørstrønen og medvirkning til Kristiansens voldtekt av den andre jenta.

Mens Kristiansen ble idømt 21 års forvaring med ti års minstetid, fikk Andersen 19 års fengselsstraff. Han ble løslatt på prøve i 2016.

(©NTB)

peter.talos@ntb.no