Årsaken er at korken i noen tilfeller er satt på feil.

Det gjør at flaskene ikke er tette, noe som kan føre til tap av kullsyre og dårligere kvalitet på brusen.

Ringnes presiserer at det er en svært begrenset andel av totalvolumet med julebrus som kalles tilbake.

– Når flasken ikke er tett, forringes kvaliteten på produktet. På sikt kan det i tillegg medføre en risiko for muggdannelser i flasken. Når vi nå velger å gjøre denne tilbakekallingen så raskt, er dette et føre-var-tiltak og for å unngå at flere flasker med dette avviket kommer ut i markedet, sier kvalitetssjef i Ringnes Anett Christensen.

NTB