Vil selge alle kommunens eiendommer og gjøre kommunen til milliardær