– Vil ikke avslå samarbeid, men må diskutere det først