Kommunen håper på velvilje fra grunneierne når kyststien skal på plass

foto