Erna Solberg til Asko Agder for å lære om arbeidsinkludering

foto