Slik reagerer de ansatte på usikkerheten om ny butikk