Så mange ble tatt av UP på gamle E18 ved Svennevig

foto