Slik skal flere hundre tusen kroner brukes for å bekjempe ensomhet blant eldre