Ekspert: – Kontrollutvalget kan ikke overta sekretariatets jobb og saksbehandle selv

foto