Vil åpne for at disse kan søke om fritak fra eiendomsskatt

foto