AGDER: I en pressemelding onsdag, opplyser Det medisinske fakultet ved UiO at man kan søke seg til medisinstudiet høsten 2024 på Campus sør gjennom samordna opptak.

Det nye tilbudet gjør at man etter tre år med medisinstudier i Oslo, kan bytte studiested og fullføre studiene på UiO Campus sør på Sørlandet.

Medisinstudiet får to nye søknadsalternativer gjennom Samordna opptak fra 2024, i tillegg til de to eksisterende i Oslo.

Søkere kan velge mellom:

  • Medisin høst: studiested Oslo

  • Medisin vår: studiested Oslo

  • Medisin høst: studiested Oslo og Kristiansand

  • Medisin vår: studiested Oslo og Kristiansand

I desember 2022 ble det kjent at Universitetet i Oslo Campus Sør planla å åpne dørene til pilotprosjektet for ti medisinstudenter.

Totalt 6,5 millioner kroner ble bevilget til oppstarten av UiOs første desentraliserte campus, UiO Campus Sør.

– Ved å hente medisinstudenter ved Universitetet i Oslo hit til Sørlandet sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommunene i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse, sa sykehusdirektør Nina Mevold i 2022.

UiO Campus sør ble etablert i 2023 og det er nå to studentkull av medisinstudenter ved Sørlandet sykehus. Foto: Jacob J. Buchard

Fire alternativer

– UiO har jobbet lenge og systematisk med å sikre dette desentraliserte tilbudet, og vi er veldig glade for at det nå er på plass, sier rektor Svein Stølen i pressemeldingen fra Det medisinske fakultet.

UiO Campus sør ble etablert i 2023 og det er nå to studentkull av medisinstudenter ved Sørlandet sykehus.

Det desentraliserte tilbudet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo støtter opp under Grimstadutvalgets anbefaling om å utdanne flere leger i Norge.

– Vi er veldig glade for de fantastiske tilbakemeldingene vi har fått fra studentene ved UiO Campus sør, sier Magnus Løberg, studiedekan for profesjonsstudiet medisin ved Det medisinske fakultet, UiO.

Og utdyper:

– Det er også morsomt å jobbe med Sørlandet sykehus – hele organisasjonen står på for at medisinutdanningen skal bli strålende, og selvsagt for å friste nyutdannede leger til å fortsette å jobbe ved sykehuset og i regionen.

Lagt til rette for bedre rekruttering

Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus HF har med UiO Campus sør lagt til rette for bedre rekruttering av leger til sykehus og kommunene i Agder.

– Både sykehuset og kommunene i Agder står overfor store rekrutteringsutfordringer. Dette er en nasjonal utfordring. Vi må derfor i større grad utdanne vårt eget helsepersonell, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi har prioritert samarbeidet med UiO om desentral medisinutdanning som et viktig bidrag for å sikre Agders befolkning gode helsetjenester også i fremtiden. Det har vært et flott samarbeid, og det er stort engasjement i helseforetaket om dette, sier Mevold.