Har åpnet E18 etter kollisjonen ved Kaldvell

foto