Generalsekretær Frode Jahren skal på tematreffet informere om hva LHL er, og hvilke tilbud de har til mennesker som rammes av hjerte-, og lungesykdom, hjerneslag og lignende.

– Jeg tror ikke Lillesand har hatt et slikt besøk før, skriver Sidsel Pettersen, som er styremedlem i lokallaget LHL Grimstad og Lillesand.

Tematreffet skal være på Lillesand Frivilligsentral, mandag 2. oktober, og er åpent for alle.

– Dette er jo aktuelt for mange av oss, skriver Pettersen.

Stort lokallag

Lokallaget LHL Grimstad og Lillesand har rundt 210 medlemmer, og de fleste bor i Grimstad.

LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon med nærmere 54.000 medlemmer og 250 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk.

Organisasjonen jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende. Organisasjonen ble stiftet for 80 år siden, da med navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon. De skiftet navn til LHL i 1961.