Linda bruker kun 1.500 kroner på mat. Her er hennes tips