Fredag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett.

Jan Gordon Tobiassen i SpareBank 1 SR-Bank er banksjef for personmarked i Arendal og Grimstad. Han har kikket på tallene og gjort seg opp noen tanker om hvordan folk vil merke regjeringens forslag. Han tror ikke budsjettet vil medføre store renteendringer.

– Det ser ut til at boliglånsrentene vil holde seg høye en stund til. Det blir da viktig for folk flest å ha kontroll og oversikt over egen økonomi, sånn at vi kan fortsette å tilpasse oss i den krevende tiden vi er inne i, mener Tobiassen.

Barnefamilier

Banksjefen mener vinnerne av dette budsjettet er barnefamiliene.

– De vil merke kuttet i barnehagepris og rimelige SFO gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett. En forbedret strømstøtteordning vil også bety mye for denne gruppen, og andre, inn mot vinteren.

– Dette budsjettet gjør lite for de mest sårbare. For de med lavest inntekt legger regjeringen blant annet opp til noen få hundrelapper i skattelette, økt bostøtte og økte satser for økonomisk sosialhjelp. Det er bra, men det er ingen tvil om at det er de med lavest inntekt som fortsatt vil kjenne dyrtiden mest på kroppen.

Rentetopp: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank tror rentetoppen er nådd. Foto: Jan Inge Haga/ SpareBank 1 SR-Bank

Tror rentetoppen er nådd

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank tror regjeringen har anstrengt seg for ikke å påvirke rentenivået.

– Dette er på linje med Norges Banks forventninger. Dette påvirker derfor i liten grad Norges Bank før rentemøtet i desember, og jeg tror fortsatt at rentetoppen er nådd og at vi ikke får et rentehopp på rentemøte i desember. Regjeringen har vært veldig redde for å gå utenom Norges Banks prognoser. Her har nok noen snakket sammen for å unngå usikkerhet rundt statsbudsjettet, skriver han i en e-post.

Han mener regjeringen ser ut til å ha truffet bedre enn med fjorårets budsjett.

– I fjor var vi mange som var svært kritiske til statsbudsjettet ettersom de la til grunn en prisvekst vi allerede da visste kom til å bli feil. Nå ser forutsetningene for budsjettet ut til å være mer fornuftige og det er betryggende.