– Uheldig utvikling når flere unge opplever skolevegring