– Vi har ikke anlagt vei som omsøkt, slik avisene hevder