Krever fortgang i arbeidet med strømstøtte til bedriftene