– Det at det fortsatt er mennesker som opplever krig, er forferdelig

foto