Så mye forsinket blir utbyggingen av nye Fjære barneskole