Nøgne Ø og Apotekergaarden sammen om nytt øl

foto