Bibelskoleelever fikk sterke møter med barn på flukt fra krig og terror

foto