- Det kan være vanskelig å tilpasse opplæringen av de aller sterkeste elevene