Fikk innspill fra barn og unges kommunestyre

foto