Det viser en OECD-oversikt som Statistisk sentralbyrå (SSB) bringer videre. Men ingen bruker så mye offentlige penger på nettopp helsevesenet som vårt eget land.

Det gjør at vi har en høy andel leger og sykepleiere per innbygger sammenlignet med andre i OECD. I Norge er det eksempelvis 17 sykepleiere per 1000 innbygger. Tilsvarende tall for Sverige er 11.

Lang ventetid på planlagte inngrep medfører unødige problemer for dem det gjelder og store ekstra kostnader for samfunnet, blant annet i tapt arbeidsinnsats

Får vi valuta for pengene? Ja, stort sett. Undersøkelsen viser at ressursinnsatsen også gir gode resultater. Blant annet ved behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag. Det indikerer at akuttberedskapen er god.

Derimot har vi lange ventetider på planlagte operasjoner av knær og hofter, henholdsvis 150 og 180 dager i gjennomsnitt. Det er dårligere enn mange andre land som bruker mindre penger på helse.

Lang ventetid på planlagte inngrep medfører unødige problemer for dem det gjelder og store ekstra kostnader for samfunnet, blant annet i tapt arbeidsinnsats. Når myndighetene pøser inn så store penger i et offentlig helsevesen, er det avgjørende at driften organiseres så effektivt at folk slipper å vente i kø i et halvt år. Det er viktigere enn hvor behandlingen skjer.

red@gat.no

Liv og lære

Flertallet i fylkesutvalget vil tillate at det bygges et outlet-senter i Sørlandsparken, bestående av 40–50 butikker. For oss som forbrukere er det gunstig med nye tilbud, men politisk er dette en kapitulasjon overfor det de folkevalgte tidligere har vedtatt i den såkalte kjøpesenterplanen.

Sørlandssenteret ligger der allerede som en formidabel handelsmaskin. Den tradisjonelle byhandelen, som mange taler pent om, vil måtte kjempe for å overleve som en nisje. Outlet-senteret vil neppe gjøre det enklere.

red@gat.no