Krever renovasjonsavgift på gård fraflyttet siden 1955

foto