– Tilgangen til strandsonen er nok bedre i dag enn for 50 år siden

foto