Debatten stormer: Dette mener Byselskapet om Torskeholmen-utbyggingen

foto