På kort tid samlet de inn 30.000. Til slutt ble det langt mer