Foreslår å kjøpe tomt ved skole for en million kroner