Trafikkulykke – en person kjørt til sykehus med alvorlige skader

foto