Flere av byens menigheter går sammen for å hjelpe flyktningbarn

foto