– Konsekvensene av urealistiske drømmer kan bli verre enn verst

foto