– Åpen debatt eller private samtaler på ordførerens kontor?

foto