Har du sett den nedgravde kunsten på Torvet?

foto